KUMPEL – miesięcznik dla dzieci z klas 0-3 

Na dobry start w podstawówce! 

 • Rozwijamy kluczowe kompetencje społeczne Twojego dziecka. Uczymy je, jak skutecznie komunikować się z innymi, rozumieć emocje, żyć w zmieniającym się otoczeniu. Kładziemy nacisk na wielostronny i harmonijny rozwój dziecka.
 • Realizujemy cele kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.
 • Uczymy kreatywnego myślenia i rozbudzamy zainteresowania intelektualne.
 • Bazujemy na autorskich materiałach przekazujących treści programowe lub sprawdzających ich opanowanie.
 • Proponujemy mądrą rozrywkę i uczymy przez zabawę.
 • Publikujemy treści bezpieczne.
 • Wskazujemy sposoby zagospodarowania czasu wolnego, rozwijamy pasje młodych czytelników.

W każdym numerze:

 • test kompetencji dla trzecioklasistów (zapewnia obycie z formą, trening, eliminuje stres przed sprawdzianem)
 • wiersze, opowiadania i inne formy formy literackie
 • ciekawostki z różnych dziedzin, w tym o fascynującym świecie przyrody
 • zagadki i łamigłówki dostosowane do wieku czytelników
 • materiały edukacyjne, np. z ortografii, frazeologii, przyrody, matematyki
 • malowanki i wpisowniki
 • plakaty i wycinanki
 • mądra rozrywka

Magazyn ukazuje się od 2004 roku.

Pismo wyróżnione w konkursie ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

We wrześniu 2018 r. pismo otrzymało Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka od Rzecznika Praw Dziecka.