KUMPEL

 Miesięcznik edukacyjny dla uczniów klas 03 szkoły podstawowej


Pomoże w szkole, nie pozwoli się nudzić!

Pismo mądrych i ciekawych świata dzieciaków!

Pismo wyróżnione w konkursie ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Ukazuje się od 2004 roku.

 • Rozwijamy kluczowe kompetencje społeczne Twojego dziecka. Uczymy je, jak skutecznie komunikować się z innymi, rozumieć emocje, żyć w zmieniającym się otoczeniu.
 • Realizujemy cele kształcenia zintegrowanego edukacji wczesnoszkolnej. Kładziemy nacisk na wielostronny i harmonijny rozwój dziecka oraz ukazujemy mu naukę jako całość.
 • Uczymy kreatywnego myślenia i rozbudzamy zainteresowania intelektualne, rozszerzamy materiał szkolny.
 • Nie powielamy podręczników. Bazujemy na autorskich materiałach przekazujących treści programowe lub sprawdzających ich opanowanie (wiedza i umiejętność nią operowania).
 • W każdym numerze kształtujemy u Twojego dziecka jedną ważną umiejętność, którą powinno nabyć na pierwszym etapie kształcenia (przykładowe zakresy tematyczne: ortografia, tabliczka mnożenia, czytanie ze zrozumieniem, zasady ruchu drogowego).
 • Proponujemy wyłącznie mądrą rozrywkę i uczymy przez zabawę.
 • Publikujemy treści bezpieczne i dostosowane do wieku odbiorców.
 • Mówimy o polskich realiach.
 • Wskazujemy sposoby zagospodarowania wolnego czasu i rozwijamy pasje młodych czytelników.

W każdym numerze:

 • test kompetencji dla trzecioklasistów (zapewnia obycie z formą, trening, eliminuje stres przed sprawdzianem)
 • komiks „Ada, Junior i pies Pirat”
 • bajki, opowiadania
 • łamigłówki-ciekawostki językowe i przyrodnicze
 • edukacyjna gra planszowa
 • malowanki
 • plakaty