„KUMPEL”

 

Miesięcznik edukacyjny dla uczniów klas 0- 3 szkoły podstawowej
(dla 6–10-latków)

 

Na dobry start w podstawówce!

Pomoże w szkole, nie pozwoli się nudzić!

Pismo mądrych i ciekawych świata dzieciaków!

Pismo wyróżnione w konkursie ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

 

Ukazuje się od 2004 roku.

 

 • Rozwijamy kluczowe kompetencje społeczne Twojego dziecka! Uczymy je, jak skutecznie komunikować się z innymi, rozumieć emocje, żyć w zmieniającym się otoczeniu.
 • Realizujemy cele kształcenia zintegrowanego edukacji wczesnoszkolnej! Kładziemy nacisk na wielostronny i harmonijny rozwój Twojego dziecka oraz ukazujemy mu naukę jako całość.
 • Uczymy kreatywnego myślenia i rozbudzamy zainteresowania intelektualne, rozszerzamy materiał szkolny.
 • Nie powielamy podręczników! Bazujemy na autorskich materiałach przekazujących treści programowe lub sprawdzających ich opanowanie (wiedza i umiejętność nią operowania).
 • W każdym numerze kształtujemy u Twojego dziecka jedną ważną umiejętność, którą powinno nabyć na pierwszym etapie kształcenia (przykładowe zakresy tematyczne: ortografia, tabliczka mnożenia, czytanie ze zrozumieniem, zasady ruchu drogowego).
 • Proponujemy wyłącznie mądrą rozrywkę i uczymy przez zabawę.
 • Publikujemy treści bezpieczne i dostosowane do wieku odbiorców.
 • Mówimy o polskich realiach.
 • Wskazujemy sposoby zagospodarowania wolnego czasu i rozwijamy pasje młodych czytelników.
 • Pomagamy przygotowywać Twoje dziecko do nauki na wyższych szczeblach kształcenia.

 

 

 • „KUMPEL” to pismo przygotowywane z myślą o dziecku, jest przyjaznym i przyjemnym uzupełnieniem szkolnej edukacji zwiększającym szanse ucznia w klasowej i szkolnej rywalizacji.

 

 • „KUMPEL” wyrabia i utrwala nawyk czytania, co gwarantuje skuteczniejsze pokonywanie kolejnych progów edukacyjnych!

 

 • „KUMPLA” polecają nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie świetlic i bibliotekarze!

 

 

W każdym numerze:

 • test kompetencji dla trzecioklasistów (zapewnia obycie z formą, trening, eliminuje stres przed sprawdzianem)
 • komiks „Ada, Junior i pies Pirat”
 • bajki, opowiadania, łamigłówki-ciekawostki językowe i przyrodnicze

edukacyjna gra planszowa, malowanki, plakat