E-magazyny dla polonijnych dzieci i młodzieży

W 2020 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga ma zaszczyt i przyjemność realizować projekt dla dzieci i młodzieży polonijnych na całym świecie dzięki dotacji  ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

W ramach projektu ukazały się dwa e-magazyny:

 „Kumpel dla Polonii” to bezpłatny e-magazyn dla dzieci polonijnych w wieku 6−10 lat. Jest nie tylko „kumplem” dzieci, ale i pomaga im pokochać język polski, odkryć polską przyrodę, poznać polską kulturę i historię. To miejsce inspiracji, źródło ciekawych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli, bibliotekarzy w trakcie zajęć w szkołach polonijnych lub w innych instytucjach polonijnych.

 „Cogito dla Polonii” to e-magazyn dla polonijnej młodzieży w wieku 12–19 lat. Pokazuje ich świat, pasje, inspiracje. Tutaj młodzi, nastoletni polonijni twórcy mogą debiutować, przysyłać swoje teksty. W każdym e-wydaniu publikowane są wywiady, reportaże z życia młodej Polonii. Prezentowane są ciekawe publikacje związane z Polską i Polonią z całego świata, pokazujące, że poza granicami kraju młodzi Polacy kultywują tradycje i pamięć o ojczyźnie, dbają o dziedzictwo narodowe. Tematyka e-wydań dotyczy też inicjatyw szkół polskich oraz stowarzyszeń polonijnych, są też bogate materiały poświęcone nauce języka ojczystego, literatury, historii i kulturze Polski.

Oba tytuły są udostępniane bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej:

http://www.pbc.uw.edu.pl/13813/1/KDP_1_2020.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/13815/1/KDP_2_2020.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/13834/1/KDP_3_2020.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/13846/1/KDP_4_2020.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/14184/1/KDP_5_2020.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/13812/1/CdP_1_2020.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/13814/1/CdP_2_2020.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/13833/1/CdP_3_2020.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/13845/1/CdP_4_2020.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/14183/1/CdP_5_2020.pdf

 

Zapraszamy również do odwiedzenia profili FB: @KumpelDlaPolonii, @CogitoDlaPolonii.

Rate this post
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes